Teagmhálaithe

Comhairle Contae Chiarraí 066 7183718
Ceantar Bardasach Thrá Lí 066 7121633
Ceantar Bardasach Lios Tuathail 068 21004
Ceantar Bardasach Chill Áirne 064 6631023
R-phost:       burialgrounds@kerrycoco.ie